Naismetsänhoitajat ry on vuonna 1955 perustettu Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n jäsenyhdistys.

Yhdistyksen tarkoitus on valvoa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja sekä lujittaa jäsentensä yhteenkuuluvuutta. Yhdistys luo edellytyksiä jäsenkuntansa arvostuksen lisäämiselle sekä vaikuttaa heidän asiantuntemuksensa hyödyntämiseen yhteiskunnan eri aloilla.

Yhdistyksen jäsenmäärä on lähes 200. Jäseneksi voivat liittyä luonnontieteellisen, ympäristötieteellisen tai metsätieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt, alaa opiskelevat ja metsäalan tehtävissä toimivat muun korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt.

Naismetsänhoitajat ry:n hallitus järjestää erilaisia metsäalaan liittyviä tapahtumia, kuten koulutustilaisuuksia, osallistuu metsäalan järjestötoimintaan sekä järjestää jäsenistönsä keskuudessa valistus- ja virkistystoimintaa.

Hallituksen yhteystiedot

Liity jäseneksi

Tulevista tapahtumista ilmoitetaan sähköpostilistalla ja kaikille avoimilla Facebook-sivuilla. Meillä on myös LinkedIn-ryhmä. Liity mukaan ryhmiin!

facebook-logo-long

LI-In-Bug